[SẢN PHẨM]

DANH SÁCH SẢN PHẨM
Hộp nhựa PET đựng quà tặng
Hộp nhựa PET đựng đồ chơi
Hộp nhựa PET đựng hoa
Hộp nhựa đựng bánh kem sinh nhật
NA Shrimp Tray 03
NA Shrimp Tray 06
NA Shrimp Tray 05
NA Shrimp Tray 04
NA Shrimp Tray 03
NA Shrimp Tray 01
NA Ready Meal 06
NA Ready Meal 05
NA Ready Meal 04
NA Ready Meal 03
NA Ready Meal 02
NA Ready Meal 01
Electronic Plastic Tray 02
Electronic Plastic Tray 05