[SẢN PHẨM]

DANH SÁCH SẢN PHẨM
Khay Cơm 4 Ngăn NA05
Khay Cơm 4 Ngăn NA04
Khay Cơm 4 Ngăn NA03
Khay Cơm 4 Ngăn NA02
Khay Cơm 4 Ngăn NA01
Hộp nhựa PET đựng quà tặng
Hộp nhựa PET đựng đồ chơi
Hộp nhựa PET đựng hoa
Hộp nhựa đựng bánh kem sinh nhật
NA Shrimp Tray 03
NA Shrimp Tray 06
NA Shrimp Tray 05
NA Shrimp Tray 04
NA Shrimp Tray 03
NA Shrimp Tray 01
NA Ready Meal 06
NA Ready Meal 05
NA Ready Meal 04